Hudákné Farkas Sára Zsuzsanna vagyok, sok gyerek és ifjú számára csak egyszerűen Sári néni.

Ha egy szóban kellene megmondanom, ki is vagyok, azt felelném: pedagógus.

Ha kicsit hosszabban magyarázhatnám, akkor meg azt, hogy folklorista-etnográfus, közösségépítő, művelődés- és rendezvényszervező, testnevelő és énektanár, táncpedagógus, koreográfus és jelmeztervező, fejlesztőpedagógus. (Persze a felsoroltak közül csak háromra van feljogosító diplomám.)

Szóval olyan valaki, aki a hagyományos műveltség felhasználásával, aktualizálásával, és korszerű pedagógiai módszerekkel segíti a gyermekek személyiségfejlődését és szocializációját.

“A jó pap is holtig tanul!”-tartja a mondás. És így gondolom én is! Annak ellenére, hogy sem az általános iskolában, sem a gimnáziumban nem voltam kiemelkedő tanuló, az egyetemi évekig soha nem is büszkélkedhettem kitűnő bizonyítvánnyal, mégis úgy alakult, hogy a mai napig képzem magam, folyamatosan tanulok, tanfolyamokat, továbbképzéseket végzek, konferenciákra és szakmai napokra járok, szakirodalmi kiadványokat böngészek.

Az egyetemi évek alatt szövegfolkloristának készültem, aztán úgy hozta a sors, hogy a gyerekkori hobbim lett a meghatározó, és a tánctanítás felé kanyarodtam. A néptáncoktatás során ráébredtem annak a gyerekekre gyakorolt komplex képességfejlesztő hatására, ami a mozgásterápia és a fejlesztőpedagógia felé terelt. És ez lett az új szerelem; újabb és újabb módszereket szeretnék megismerni és beépíteni a pedagógiai eszköztáramba.

Nagy gyakorlatot szereztem néptáncpedagógusként, mivel az évek alatt alkalmam volt mindenféle korosztályt (az óvodástól a középkorú felnőttekig), különböző oktatási és művelődési keretek között, kezdőtől a haladó szintig tanítani. Dolgoztam óvodákban vállalkozóként, általános iskolákban órarendi keretek között, alapfokú és középfokú művészeti iskolákban főtárgytanárként, tanszak- és munkaközösségvezetőként, vendégeskedtem különböző együttesekben országhatáron innen és túl, számtalan alkalommal oktattam egyszeri táncházas eseményen, de akár tanfolyami keretek között is. Fejlesztőpedagógusként 3 évig tanítottam egy budapesti általános iskolában, ahol különböző családi háttérrel rendelkező BTMN gyerekekkel foglalkoztam 1-8. évfolyamokon.

VÉGZETTSÉGEK

fejlesztőpedagógus (szakirányú továbbképzés)                                             2015-2017

Eötvös Lóránd Tudományegyetem PPK

táncpedagógus (néptánc szakirány)                                                                  2004-2008

Magyar Táncművészeti Főiskola

etnográfus (néprajz szakos előadó)                                                                  1999-2004

Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK

néderlandisztika (abszolutórium)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK

Madách Imre Gimnázium (Budapest)                                                               1995-1999

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

A Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia prevenciós és reedukációs módszer 2023                                                                       

KASPÓ-Közösen a sikeres pályaorientációért!                                                             2023

(Családbarát Magyarország Központ)

Olvasástanítás fonomimikával                                                                                        2022

GMP-DIAGNOSZTIKA, A beszédészlelés és a beszédmegértés vizsgálata           2022

NILD Fonológiai Tudatosság Teszt felvétele                                                                2021

Brain Gym workshop szakembereknek                                                                        2021

NILD Ritmikus írás                                                                                                           2021

Szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése                                                         2021

(EFOP-3.1.2-16-2016-00001 továbbképzés)

Aktív pohár a fejlesztésben, tanításban                                                                       2020

(Csodakapu Közhasznú Alapítvány)

Tanulástechnika                                                                                                               2019

(Vadaskert, akkreditált továbbképzés)

Mozgásos (homloklebeny) gyakorlatok a fejlesztésben, tanításban                       2019

(Csodakapu Közhasznú Alapítvány)

Sindelar-Zsoldos 2. program Tanulási és magatartási zavarok terápiája               2016

(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, akkreditált továbbképzés)

Komplex mozgásterápia a tanulási problémák megelőzésére és oldására           2015

(Kulcsár Mihályné, akkreditált továbbképzés)

színpadon a Cseperedők Óvodás Néptánccsoporttal

PUBLIKÁCIÓK ÉS TANULMÁNYOK

Az óvodai néptáncoktatás komplex fejlesztő hatásai. Fejlődés és fejlesztés az óvodában. Módszertani segédanyag a kompetenciaalapú óvodai neveléshez, RAABE Kiadó 2019.december

A boldogi tánc nyomában (Egy gyöngyösbokrétás falu hagyományai) Folkmagazin, 2014/4.

Mezőségi páros táncok. DVD. Oktatási segédanyag autodidakta tánctanuláshoz. 2009.

Szorgalmazásomra jött létre a Néptáncosok kellékboltjával közösen kiadott, Zagyva bandával készült lemezsorozat, a Talpalávaló I-V, amely a néptáncoktatók munkáját hivatott segíteni.

online tanítás a járvány idején

A TAMARISKÁN KÍVÜL…

2023 augusztusa óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zalakomári Jelenlét Pontjának munkáját segítem mint óraadó korrepetáló pedagógus. Régi vágyam teljesült ezzel, hogy segíthetem a nehéz sorsú, szegénységben élő, főként cigány származású gyerek fejlődését, tanulását.

Rendszeres közreműködője vagyok, néptáncpedagógusként, Laposa Julcsi Népi-Hang-Színek zenebölcsis foglalkozásának, amelyre minden hónap harmadik szerdáján kerül sor a Fonó Budai Zeneházban.