Csoportjaink

Cseperedők Óvodás Néptánccsoport

Óvodás korú (3-6 év) gyermekekből álló csoport, amely 2005 szeptembere óta folyamatosan, ugyanabban a szellemben és pedagógus vezetésével működik Csepelen. A gyerekek hetente egy alkalommal, 60 perces foglalkozáson vesznek részt. A próbák során rengeteg népdalt, szokásdalt, énekes mondókát, népi gyermekjátékot tanulnak, illetve megismerkednek az alapvető-táncos- mozgásformákkal és a magyar néptánckincs egyszerűbb táncaival.Célja a Tamariska Táncműhely táncos utánpótlásának biztosítása.

Próbanapok: hétfő 16.30h-17.30h
Tandíj:  36.000 Ft/tanév, amit 12.000 Ft/ trimeszterenként kell befizetni.

 

Báránypirosító Néptánccsoport

Elsősorban első és második osztályba járó gyerek csoportja, akik tavaly még a Cseperedők Óvodás Néptánccsoport tagjai voltak. Az idejáró gyerek között akad olyan nagycsoportos óvodás is, aki már rendelkezik a táncos mozgás alapjaihoz szükséges mozgáskészséggel. Feladatunk az első "igazi" tánc elsajátítása, amely az első néhány évben a különböző ugrósok közül kerül ki. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás tudatosságára, a ritmusérzék és az improvizációs készség fejlesztésére.Hetente kétszer 60 percet dolgozunk. Nevünket a Tamariska-domb egyik védett növényétől kölcsönöztük, ami legalább olyan aranyos és bájos, mint az idejáró kisgyerekek!

Próbanapok: kedd-csütörtök 17h-18h
Tandíj:  48000 Ft/tanév, amit 16.000 Ft/ trimeszterenként kell befizetni, amely tartalmazza a fellépő ruhák kölcsönzését is.

 

Tamariska Néptánccsoport

Korábbi nevük: Kis Tamariska. Nevüket a Tamariska cserjéről kapták. 8-12 éves gyermekekből álló csoport, melynek tagjai néhány kivételtől eltekintve 4-5 éves korától együtt táncol. Hetente kétszer másfél órát (90 perc) próbálnak. Rendszeresen részt vesznek különböző népművészeti versenyeken, találkozókon. A táncpróbák során nagy hangsúlyt fektetünk a  ritmusérzék fejlesztésére és a tánctechnikai képzésre. Repertoárjukon az ugrósok mellett már a csárdások is szerepelnek.

Próbanapok: hétfő-szerda 17.30h-19h
Tandíj: 60.000 Ft/tanév, amit 20.000 Ft/ trimeszterenként kell befizetni, amely tartalmazza a fellépő ruhák kölcsönzését is.

 

Fátyolvirág Néptánccsoport

Korábbi nevük: Nagy tamariska, hiszen a táncműhely megalapításakor ők voltak az idősebb korosztály a gyerekek között. Nevüket a csepeli Tamariska-domb egyik szépséges fehér színű, rózsaszínes védett növényéről kapták. Felsőtagozatos lányokból álló csoport, melynek tagjai több éve -néhányan már óvodás koruk óta- Farkas Sára tanítványai. Hetente egyszer két órát,illetve néhány hetente plusz egy alkalommal 3-4 órát próbálnak. A táncanyag tanulása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tánctechnikai és testtartást fejlesztő gyakorlatokra. A korábbi években tanultak már somogyi ugróst, gömöri csárdást, bagi csárdást, mezőföldi üvegest, kalocsai, moldvai és nyírségi táncokat.

Próbanapok: csütörtök 18h-20h, + 1,5-2 havonta egy hétvégi hosszabb próba
Tandíj: 60.000 Ft/ tanév, amit 20.000 Ft/ trimeszterenként kell befizetni, amely tartalmazza a fellépő ruhák kölcsönzését is.

 

SZMK Néptánccsoport

Hét évvel ezelőtt, elsősorban a táncos gyermekek szüleiből verbuválódott csoport, de szeretettel várják a máshonnan érkezőket is! A táncházakban kedvelt táncanyagokat tanulják, hetente egy alkalommal másfél óra keretében, amely minden nyár elején egy intenzív tanfolyami héttel egészül ki.

Próbanapok: 2016 szeptemberétől péntek esténként
Tandíj: 1000 Ft/alkalom