Felmérések (vizsgálat+ szülő tájékoztatása az eredményről):

tanulási részképességek vizsgálata 5-7 évesek számára (Sindelar-Zsoldos 1. szint): 12.000 Ft

tanulási részképességek vizsgálata 2.osztálytól (Sindelar-Zsoldos 2.szint): 15.000 Ft

Komplex Mozgásterápia: 15.000 Ft (idegrendszeri érettség mozgásvizsgálattal, amely az iskolaérettségről is tájékoztatást ad)

GOH-GMP (beszédhallás + beszédértés és – észlelés vizsgálata): 10.000 Ft

Fonológiai Tudatosság Teszt (NILD): 7.000 Ft

Meixner-féle diszlexia/diszgráfia (olvasólap, írás, szókincs, mondatalkotás, verbális emlékezet): 20.000 Ft

Konzultáció, tanácsadás, anamnézis felvétel (személyesen vagy online): 7000 Ft/60 perc

Fejlesztő foglalkozások:

egyéni komplex részképesség-fejlesztő óra: 6.500 Ft

egyéni/mikrocsoportos Meixner-féle diszlexia-reedukáció: 8.000 Ft, heti 2 óra esetén 7.000 Ft

iskolaelőkészítő csoportos foglalkozás: 7.000/10.500 Ft/alkalom (2 vagy 3 órás)

tanulástechnikai tréning, csoportos foglalkozás:

kontroll, feladatsor írása egyéni KMT esetén, tanácsadással: 8.000 Ft/60 perc

KMT csoportos mozgásfejlesztés: 3500 Ft/alkalom

A díjszabás 2024. január 5-től érvényes!

Az árak változtatásának jogát fenntartom!