MILYEN KÉPESSÉGEKET FEJLESZTÜNK AZ ÓRÁKON?

Mozgás: nagymozgások, finommotorika, grafomotorika (írómozgás)

Tájékozódás: térbeli, síkbeli, időbeli

Beszéd: beszédértés (szókincs bővítése), -észlelés (fonológiai tudatosság)

Tanulási részképességek: észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, szerialitás

HOGYAN ZAJLIK EGY ALKALOM?

Az első 25 percben, tornaszobában, csoportos mozgásterápia (KMT-módszer) keretében, majd asztalnál ülve folytatódik a különböző részképességek fejlesztése.

MILYEN MÁS ELŐNYE VAN A TANFOLYAMNAK?

Minden gyermek megkapja a mozgásterápiás gyakorlatsort az otthoni napi szintű gyakorláshoz, továbbá egyénre szabott tanácsokat, házi feladatokat adunk igény szerint.

Kedvezményes tandíj a Cseperedők Óvodás Néptánccsoportba való beiratkozás esetén.

Helyszín: Csepeli Munkásotthon

Időpont: kedd-csütörtök 15.15-16 között (heti 2 alkalommal 45 perc)

2-4 fős kiscsoportos foglalkozás

Ára: 3000 Ft/alkalom