“NEBULÓ” KOMPLEX ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM

Új programot, egy komplex fejlesztőprogamot indítunk 2017 őszén.

Heti három alkalommal, három különböző foglalkozással készítjük fel a nagycsoportos gyermekeket az iskolakezdésre.

 

Óvodás néptánc foglalkozás

heti 1x kb. 50 perc

nagylétszámú csoport (Cseperedők Óvodás Néptánccsoport)

hétfő 16.30

Ø ismerkedés a magyar néptánc mozgáskincsének alapjaival

Ø énekes népi gyermekjátékok, mondókák tanulása

A zenére történő mozgás fejleszti a:

·        testsémát, illetve a domináns oldal kialakulását

·        nagymozgásokat

·        egyensúlyérzéket

·        téri orientációt

·        forma- és térpercepciót

·        ritmusérzéket

·        zenei hallást, auditív percepciót, beszédértést

·        szerialitást

·        anyanyelvi készségeket (pl: szókincset)

·        szociális kompetenciát (társas kapcsolatok, szabálykövetés)

·        önbizalmat

Mindezen részképességek adják a sikeres olvasás, írás elsajátításának, illetve az iskolai beilleszkedésnek az alapját.

 

Okosító torna

heti 1 x 50 perc

kislétszámú csoport (max. 6 fő)

szerda 16.30

Ø csoportos mozgásterápia az idegrendszer érési folyamatainak elősegítésére, a tanulási képességek támogatására

Ø elemi mozgások újratanulása, begyakorlása Delacato-féle alapozó torna (Kulcsár Mihályné komplex mozgásterápiája) alapján

Ø tornaszerekkel, -eszközökkel végzett fejlesztőtorna

 

fejleszti a:

·        testsémát

·        nagymozgásokat

·        egyensúlyérzéket

·        téri orientációt

·        koordinációs képességeket

 

Írás-, olvasáselőkészítés

heti 1 x 45 perc

kislétszámú csoport (max. 3 fő)

péntek 15.30 ill. 16.30 óra

Ø finommotorikai és grafomotoros fejlesztés

Ø figyelem, emlékezet, nyelvi képességek

 

A programot Hudákné Farkas Sára néptánc- (Magyar Táncművészeti Főiskola) és fejlesztőpedagógus (ELTE PPK), mozgásterapeuta állította össze és vezeti.

Árak:

–         óvodás néptánc – 3 hónapos tagdíj fizetendő, melynek ára 10.000 Ft (12.000 helyett) Ezzel a bérlettel az adott időszakon belül az összes néptáncfoglalkozáson részt vehet a gyermek 2017. szept. 11-dec. 11. között.

–         okosító torna 2000 Ft/alkalom (hiányzás esetén a következő alkalommal fizetendő az elmulasztott órára 500 Ft)

–         írás-, olvasáselőkészítés 2500 Ft/alkalom (hiányzás esetén a következő alkalommal fizetendő az elmulasztott órára 700 Ft)

Az okosító torna és a grafomotoros fejlesztés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Az óvodás néptánc (Cseperedők csoport) szeptember 11-én indul.

 

Jelentkezés: tamariska.haz@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?